Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Pleven

Displaying 176-200 of 1777 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1600000132Bogomil Ivanov Simeonov MD Internal Medicine
1600001919Bozhanka Paneva Paneva-Barzashka MD Obstetrics and Gynaecology
1600000134Bozhidar Iliev Boyadzhiev MD Surgery
1600002453Bozhidar Marinov Kostov MD
1600002780Bozhidara Venelinova Spasova MD
0700000061Boyko Atanasov Betov MD Internal Medicine, Gastroenterology
1600001662Boyko Dilkov Kuzmanov MD Cardiology
1600000138Boyko Radev Shentov MD General Paediatrics
1600000139Boyko Hristov Hristov MD Ophthalmology
1600000141Bonka Kirilova Dimitrova-Simeonova MD General Paediatrics, General Practice
1600000142Boril Manolov Yurukov MD
0300001698Boris Velikov Dinkov MD
1600002152Boris Dimitrov Tsankov MD Vascular Surgery
1600002164Boris Ivov Duhlenski MD Oto-rhino-laryngology
1200000035Boris Kraev Kraevski MD
2300012549Boris Milkov Borisov MD
1900000066Borislav Angelov Stamenov MD Obstetrics and Gynaecology
1600002873Borislav Genadiev Kiryakov MD
1600000150Borislav Ivanov Ignatov MD Internal Medicine, Nephrology
1900000969Borislav Kostadinov MD
1600000152Borislav Heruvimov Blagoev MD General Paediatrics
1600000153Borislav Tsvetanov Ninov MD Surgery
2300014667Borislava Borisova Belezhkova MD
1600002699Borislava Ivanova Ninova MD
1600000154Borislava Ivanova Radoslavova MD General Practice