Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Pleven

Displaying 276-300 of 1749 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1600000252Veneta Lyubenova Shopova MD Pre-hospital Emergency Medicine
1600000253Veneta Tsvetkova Tsanovska MD Neurology
1600000254Veneta Tsenova Mitovska MD
1600000255Venetsia Tsvetkova Bozhanova MD General Paediatrics, Paediatric Nephrology
1600002014Venka Yordanova Tsankova MD
1600000257Ventsi Bonchev Rosmanov MD Orthopaedics and Traumatology
1600000258Ventsislav Krumov Kunchev MD General Practice
1600000259Ventsislav Lyubomirov Nozharov MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
1600000261Ventsislav Milchev Georgiev MD Obstetrics and Gynaecology
1600000262Ventsislav Petkov Tsvetkov MD Anesthesiology and Intensive Care
1600000263Ventsislav Stefanov Stoykov MD Internal Medicine
1600000264Ventsislav Tsvetanov Grozev MD Surgery
1600001874Ventsislava Toshkova Stoyanova MD
1600002563Vera Yotkova Tsvetkova MD
1600000265Vera Petkova Mihaylova MD
1600002583Verena Krasimirova Vasileva MD
1600000268Verzhinia Simeonova Kamenovska MD Neurology
1600000269Verka Georgieva Trifonova MD Neurology
1600000270Verka Spasova Pavlova-Petkova MD Dermato-venerology
1600002621Veronika Anatolieva Vasileva MD
1600002263Veronika Asenova Chervenakova MD
1600002298Veronika Dilyanova Disheva MD
1600002138Veronika Ivanova Kostadinova MD
1200000082Veronika Krasteva Todorova MD Neurology
1600002351Veronika Pavlinova Petrusheva MD