Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Pleven

Displaying 151-175 of 1725 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1600000129Blaga Ivanova Lyubenova MD
0400003766Blagoj Bogdanov MD Cardiosurgery
1600000131Bogdana Popbogdanova Petkova MD
1600000132Bogomil Ivanov Simeonov MD Internal Medicine
1600001919Bozhanka Paneva Paneva-Barzashka MD Obstetrics and Gynaecology
1600000134Bozhidar Iliev Boyadzhiev MD Surgery
1600002453Bozhidar Marinov Kostov MD
0700000061Boyko Atanasov Betov MD Internal Medicine, Gastroenterology
2300000932Boyko Boyanov Stamenov MD Neurology
1600001662Boyko Dilkov Kuzmanov MD Cardiology
1600000138Boyko Radev Shentov MD General Paediatrics
1600000139Boyko Hristov Hristov MD Ophthalmology
1600000140Boneslav Asenov Bonev MD Epidemiology of the Communicable Diseases
1600000141Bonka Kirilova Dimitrova-Simeonova MD General Paediatrics, General Practice
1600000142Boril Manolov Yurukov MD
1600002152Boris Dimitrov Tsankov MD
1600002164Boris Ivov Duhlenski MD
1200000035Boris Kraev Kraevski MD
1600002065Borislav Georgiev Bozhilov MD Internal Medicine
1600000149Borislav Zdravkov Nakov MD
1600000150Borislav Ivanov Ignatov MD Internal Medicine, Nephrology
1600002288Borislav Pavlinov Georgiev MD
1600002071Borislav Plamenov Pavlov MD
1600000151Borislav Simeonov Chakarov MD
1600000152Borislav Heruvimov Blagoev MD General Paediatrics