Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Shumen

Displaying 501-519 of 519 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0900000646Hristo Manolov Vasilev MD Emergency Medicine
0400004124Hyuliya Behchet Ismet MD
2500002365Tsanko Tenchev Todorov MD
2800000656Tsveta Rosenova Chilingirova MD Obstetrics and Gynaecology
2800000762Tsvetka Angelova Slavcheva MD General Paediatrics
2800000605Chavdar Iliev Krastev MD Surgery, Neurosurgery
2800000610Yulia Velichkova Cheshmedzhieva MD Obstetrics and Gynaecology
2800000611Yulia Grozdeva Ilieva-Yosifova MD General Paediatrics
0400003593Yuliya Dimitrova Evtimova MD Cardiology
2800000613Yulia Krasteva Marinova MD Epidemiology of the Communicable Diseases
2800000620Yuliyana Dimitrova Markova MD Clinical Microbiology
2800000622Yavor Ivanov Plashilski MD General Practice
2800000625Yavor Slaveykov Stoyanov MD General Practice
2800000755Yana Milkova Mileva-Milanova MD Cardiology
2800000626Yanaki Ivanov Yanakiev MD Orthopaedics and Traumatology
2800000627Yanka Atanasova Bozhilova MD General Paediatrics
2800000628Yanka Georgieva Dimitrova MD Ophthalmology
2800000631Yanko Dimov Yankov MD Surgery
2800000632Yanko Petrov Yankov MD Internal Medicine