Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Vidin

Displaying 301-319 of 319 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0600000422Todor Milanov Valov MD Oto-rhino-laryngology
0600000426Tomi Slavchev Blazhev MD Urology
0600000427Toni Valchev Iliev MD Anesthesiology and Intensive Care
0600000432Tosho Tsvetkov Valov MD Obstetrics and Gynaecology
0600000435Tsvetan Antov Kostov MD General Paediatrics
0600000437Tsvetan Vanchov Tsokov MD General Paediatrics
0600000439Tsvetan Ivanov Vasilev MD Surgery
0600000438Tsvetan Ivanov Vasilev MD General Paediatrics
0600000442Tsvetan Petrov Tsenkov MD Internal Medicine
0600000443Tsvetana Ivanova Yonikova-Krumova MD Internal Medicine, Gastroenterology
0600000446Tsvetanka Boyanova Stoykova-Mitrakieva MD Internal Medicine, Cardiology
0600000448Tsvetlin Spasov Popov MD
0600000449Tsvetodarka Petkova Asenova MD Emergency Medicine
0600000478Tsvetoslava Tosheva Tsvetkova-Mladenova MD
0600000453Tsetska Stoyanova Georgieva MD General Practice
0600000004Yulia Ivanova Ilieva MD Respiratory Medicine
0600000456Yurka Atanasova Nikolova MD Obstetrics and Gynaecology
0600000457Yavor Svilenov Georgiev MD
0600000458Yagodinka Genadieva Tsenkova-Tsvetanova MD Obstetrics and Gynaecology