Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Vidin

Displaying 126-150 of 319 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0600000522Emil Vadimov Mushanov MD General Practice
0600000168Emil Viktorov Toshev MD General Practice
0600000169Emil Ivanov Antov MD
0600000524Emil Mladenov Angelov MD Occupational Medicine
0600000173Emil Todorov Lilov MD General Paediatrics, Community Medicine and Health Management
0600000175Emilia Milenkova Eliseeva-Yotsova MD General Paediatrics
0600000176Emilia Stoyanova Nedkova MD Internal Medicine
0600000171Ermil Marinov Tutunarov MD
0600000177Zhannoel Vanyov Ivanov MD Neurology
0600000179Zhoro Hristoforov Borisov MD General Paediatrics
0600000182Zdravko Petrov Kirkov MD Oto-rhino-laryngology
0600000495Zlatka Kaloferova Georgieva MD
0600000185Zoya Petkova Kenerdzhieva MD Dermato-venerology
0600000542Iva Zhivkova Decheva MD
0600000186Ivaylo Dimitrov Krastev MD Imaging Diagnostic
0600000191Ivan Elenkov Ruskov MD Oto-rhino-laryngology
2300004195Ivan Kamenov Velkov MD Ophthalmology
0600000192Ivan Mirchev Trendafilov MD
0600000197Iveta Genkova Naydenova MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
0600000198Iveta Trayanova Yankulova MD
0600000199Ivo Georgiev Iliev MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
0600000491Ivo Filipov Georgiev MD
0600000204Ilia Iliev Kalchev MD Orthopaedics and Traumatology
0600000207Iliyana Lalova Tsankova MD Internal Medicine
0600000208Ilka Zaharieva Mileva MD Oto-rhino-laryngology