Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Veliko Tarnovo

Displaying 101-125 of 832 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0500001004Vasilisa Vasileva Peneva MD Clinical Laboratory
0500000061Vasya Petrova Bacheva-Ivanova MD Internal Medicine, General Practice
0500000064Velichko Petkov Tsutsumanov MD General Practice
0500001005Venelin Kirilov Grudkov MD Psychiatry
0500000065Venelin Stoyanov Peev MD Internal Medicine, Internal Medicine - Respiratory Medicine
1600001960Venelina Rumenova Mihaylova MD Obstetrics and Gynaecology
0500001008Ventseslav Georgiev Velichkov MD
0500001009Ventsislav Ivanov Drebov MD
0500000066Ventsislav Kamenov Lichev MD Sports Medicine
0500001596Ventsislava Hristova Dimitrova MD
2300001678Vesela Nedelcheva Natskova MD Clinical Microbiology
0500000067Veselin Emilov Petrov MD
0500000068Veselin Mihaylov Mihaylov MD Orthopaedics and Traumatology
0500001015Veselina Velichkova Stefanova-Raycheva MD Internal Medicine, Internal Medicine - Cardiology
0500000069Veselina Vitanova Stoyanova-Valeva MD Obstetrics and Gynaecology
0500000070Veselina Dimitrova Tosheva-Petkova MD
0500000071Veselina Nedyalkova Nedyalkova MD Internal Medicine, Internal Medicine - Nephrology
0500000072Veselina Nikolova Apostolova MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
0500001016Veselka Vasileva Stoyanova-Popkrasteva MD Emergency Medicine, Obstetrics and Gynaecology
0500001017Veselka Damaskinova Georgieva MD Imaging Diagnostic
0500000073Viktor Donchev Donchev MD Internal Medicine, Internal Medicine - Clinical Allergology
1900000926Viktoria Aleksandrova Aleksandrova MD Oto-rhino-laryngology
0500001563Viktoriya Lyubomirova Marinova-Varbanova MD
0500001580Viktoria Sashkova Yaneva-Petkova MD
1900000123Vilma Naydenova Nedeva MD Internal Medicine