Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Dobrich

Displaying 1-25 of 452 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0300001018Ruzha Stefanova Deneva MD Occupational Medicine
0400000394Vesela Slavova Delcheva MD General Paediatrics, Neonatology
0400001022Zdravka Todorova Tankova-Vasileva MD Clinical Microbiology
0400001927Ognyan Boyanov Softov MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
0400002877Olga Kirilova Stefanova MD
0400002959Nadzhi Philipos Morkos Mahrus MD General Paediatrics
0400002996Tezgyun Ismail Arif MD Endocrinology and Metabolic diseases
0400003390Kremena Milkova Valcheva MD Neurology
0400003571Ivelina Stoycheva Ivanova MD
0400004074Gergana Petrova Gradeva MD
0400004131Gjorgji Nikov MD
0400004308Simona Nikolaeva Yankova MD Cardiology
0400004372Bello Mode Dange MD General Paediatrics
0400004445Zainab Bello Hayatu MD Obstetrics and Gynaecology
0400004520Ventsislava Veselinova Zhelezova MD
0400004541Donna Spasova Tosheva MD
0400004562Nazik Nazmi Ahmet MD
0400004644Daniel Nikolaev Nikolov MD
0400004692Momchil Vencislavov Tonev MD
0400004705Rostislava Krasimirova Petrova MD
0400004754Denitsa Yordanova Golemanova MD
0400005060Emil Georgiev Ivanov MD
0400005061Ivan Dimitrov Koychev MD
0500001544Artur Sergeevich Polshikov MD Specialist General Medicine / Deputy Employee
0600000221Katyusha Yolova Petrova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine