Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Gabrovo

Displaying 176-200 of 405 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0800000579Krasimira Koleva Yordzheva MD Dermato-venerology
0800000253Krasimira Stoynova Tyutyundzhieva MD General Practice
2700000483Kremena Ivanova Stoycheva MD General Paediatrics
0800000254Kremena Petkova Minkova MD Ophthalmology
0800000658Kristina Ventsislavova Kirova MD
0800000255Ksenia Slavyanova Georgieva MD Oto-rhino-laryngology
0800000258Kanyo Stefanov Mirchev MD Orthopaedics and Traumatology
0800000259Lazar Petrov Stanishev MD Neurology
0800000261Lalyo Kunev Lalev MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
0800000263Lilia Georgieva Vaneva MD Neurology
0800000266Lilyana Ivanova Ateva MD Imaging Diagnostic
0800000267Lilyana Ilieva Stoykova-Karadzhunkova MD Psychiatry
0800000265Lilyana Petkova Ivancheva-Kamburova MD Ophthalmology
0800000271Luchia Stoyanova Lukanova-Spasova MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
1600000862Lachezar Dobrev Kachev MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
0800000272Lachezar Ivanov Smilov MD Internal Medicine, Cardiology
0800000274Lyubomir Dimitrov Trifonov MD Neurology, Psychiatry
0800000277Lyudmila Andreevna Dyuba MD General Practice
0800000278Lyudmila Ivanova Hristova MD Internal Medicine
0800000280Maina Matakovna Koshzhanova MD General Paediatrics, General Practice
0800000281Mayya Todorova Raykova MD Communicable Diseases
0800000286Margarita Yordanova Balinska MD General Paediatrics, General Practice
0800000288Margarita Todorova Rusanova-Ivanova MD Internal Medicine
0800000284Margaritka Valcheva Kirova-Todorova MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
0800000292Mariana Anastasova Vasileva MD Obstetrics and Gynaecology