Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Sofia Province

Displaying 501-525 of 580 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2400000454Snezhanka Georgieva Troeva MD Obstetrics and Gynaecology
2400000456Snezhanka Slavchova Gergova MD Internal Medicine
2400001077Snezhanka Stoilova Kashamova MD
2400000458Sonya Dimitrova Tsakanska MD General Paediatrics
2400000459Sonya Rafael Tanusheva MD Imaging Diagnostic
2400001020Sofi Vladimirov Dinchev MD
2400000460Sofia Tasos Mihaylidu MD
2400000462Spaska Elenkova Ilieva MD General Paediatrics
2400000464Stanka Mateeva Krasteva MD Internal Medicine
2300008859Stanka Radeva Aleksandrova MD
2400000839Stanyo Stoyanov Yankov MD Surgery
2400000465Stefan Atanasov Kovachev MD Surgery
2400000466Stefan Georgiev Demikatonov MD
1400000779Stefan Georgiev Lyutov MD Surgery, Urology
2400000864Stefan Metodiev Zarkov MD
2400000468Stefan Neofitov Yoskov MD
2400000469Stefan Petrov Petrov MD
2400000841Stefan Stoilov Popvasilev MD
2400000471Stefka Ruseva Stefanova MD Internal Medicine
2400001017Stefka Staneva Yankova-Tsocheva MD General Paediatrics
2400000473Stoyna Vladimirova Glavchovska MD General Paediatrics
2400000474Stoycho Ivanov Kosev MD
2400000475Stoycho Sotirov Galabov MD Surgery
2400000960Stoian Georgiev Karamichev MD Oto-rhino-laryngology
2300009072Stoyan Yordanov Lichev MD Nephrology, Internal Medicine