Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Sofia Province

Displaying 451-475 of 579 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2400000407Reni Aleksandrova Atanasova MD Specialist General Medicine / Deputy Employee
2400000410Roza Dragomirova Aneva MD Surgery
2400000411Roza Krumova Mitreva MD General Practice
2400000412Rozalina Nikolova Ylieva MD Communal Hygiene
2400000824Rozita Lyubenova Hinova MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
2400000414Rosen Vasilev Arsov MD Clinical Laboratory, Dermato-venerology
2400000415Rosen Dimitrov Kaytazov MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
2400000416Rosen Dimitrov Filipov MD Specialist General Medicine / Deputy Employee
2400000825Rosen Tsvetanov Bilchev MD Imaging Diagnostic, Obstetrics and Gynaecology
2400001104Rositsa Lyubenova Georgieva MD Obstetrics and Gynaecology
2400000992Rositsa Spasova Rashkova MD
2400000419Rositsa Stoyanova Mincheva-Boyukova MD Clinical Laboratory
2400000421Rumen Atanasov Atanasov MD Imaging Diagnostic
2400000827Rumen Dimitrov Belberov MD
2400000423Rumen Ivanov Bonchev MD Orthopaedics and Traumatology
2400000890Rumen Konstantinov Panayotov MD Surgery
2400000424Rumen Lyubomirov Stoyanov MD Psychiatry
2400000426Rumyana Atanasova Ruzhina MD
2400000428Rumyana Georgieva Yotsova-Cheshmedzhieva MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
2400000828Rumyana Lyubenova Velkova MD Internal Medicine
2400000430Rumyana Malinova Todorova MD Dermato-venerology, Community Medicine and Health Management
2400000958Rumyana Petrova Chingova-Stamenova MD Ophthalmology
2400000431Sava Petrov Savchev MD
2400000433Sasha Vladimirova Nikolova MD
2400000434Sashka Ivanova Marinova-Dekova MD Neurology