Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Sofia Province

Displaying 451-475 of 571 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2400000412Rozalina Nikolova Ylieva MD Communal Hygiene
2400000824Rozita Lyubenova Hinova MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
2400000414Rosen Vasilev Arsov MD Clinical Laboratory, Dermato-venerology
2400000415Rosen Dimitrov Kaytazov MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
2400000416Rosen Dimitrov Filipov MD Specialist General Medicine / Deputy Employee
2400000825Rosen Tsvetanov Bilchev MD Imaging Diagnostic, Obstetrics and Gynaecology
2400001104Rositsa Lyubenova Georgieva MD Obstetrics and Gynaecology
2400000992Rositsa Spasova Rashkova MD
2400000419Rositsa Stoyanova Mincheva-Boyukova MD Clinical Laboratory
2400000421Rumen Atanasov Atanasov MD Imaging Diagnostic
2400000827Rumen Dimitrov Belberov MD
2400000423Rumen Ivanov Bonchev MD Orthopaedics and Traumatology
2400000424Rumen Lyubomirov Stoyanov MD Psychiatry
2400000428Rumyana Georgieva Yotsova-Cheshmedzhieva MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
2400000828Rumyana Lyubenova Velkova MD Internal Medicine
2400000430Rumyana Malinova Todorova MD Dermato-venerology, Community Medicine and Health Management
2400000958Rumyana Petrova Chingova-Stamenova MD Ophthalmology
2400000431Sava Petrov Savchev MD
2400000433Sasha Vladimirova Nikolova MD Anesthesiology and Intensive Care
2400000434Sashka Ivanova Marinova-Dekova MD Neurology
2300008354Sashko Nedelchev Stoychev MD
2400000435Svetla Kirilova Skelina MD Neurology
2400000436Svetla Nikolova Dimitrova-Stoyanova MD General Paediatrics
2400000437Svetla Pavlova Nikolova MD General Paediatrics
2400000438Svetla Stoyanova Dimitrova MD Ophthalmology