Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Pazardzhik

Displaying 76-100 of 771 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1400000080Borislav Doychov Atanasov MD Internal Medicine, Internal Medicine - Cardiology
1400001063Borislav Pavlov Tserovski MD
1400000083Borislavka Stefanova Levova MD Dermato-venerology
1400000084Boryana Blagoeva Bivolarska MD General Practice, Cardiology
1400000085Boryana Borislavova Hristova MD
1400000086Boryana Todorova Nikolova-Spasova MD General Practice, Community Medicine and Health Management
1400000087Boyan Vasilev Yordanov MD Oto-rhino-laryngology
1400000089Valentin Petrov Shopov MD Internal Medicine, Nephrology
1400000090Valentin Todorov Danchev MD General Paediatrics
1400000091Valentina Evstatieva Dzhoneva MD Ophthalmology
1400000930Valentina Kevork Koycheva MD Ophthalmology
1400000092Valeri Vasilev Ganev MD General Practice
1400000093Valeri Georgiev Gadyuchkov MD Anesthesiology and Intensive Care
1400000094Valeri Nikolov Monov MD Surgery
1400000095Valeri Stoyanov Bozhinov MD Surgery, Surgery
1400000096Valeria Asenova Tsigova MD General Paediatrics
1400000098Valya Georgieva Videnova-Avramova MD General Practice
1400000099Valya Kaneva Petrova MD Clinical Microbiology
1600000220Vanya Nikolaeva Troshanova MD
1400000100Vanya Stoeva Stoeva-Ivanova MD Transfusion Haematology
1400000101Vasil Asenov Pavlov MD Urology, Community Medicine and Health Management
1400000102Vasil Ivanov Petleshkov MD Imaging Diagnostic
1400000103Vasil Ivanov Popov MD General Paediatrics
1400000104Vasil Kostov Valchev MD Surgery, Surgery - Paediatric Surgery
1700000518Vasil Nakov Nakov MD Neurology