Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Vratsa

Displaying 101-125 of 604 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0700000136Veselka Ivaylova Tsvetkova-Spasova MD General Practice
0700000137Veselka Petkova Pavlova MD General Paediatrics
0700000140Vesko Ivanov Vasilev MD Oto-rhino-laryngology
1600001820Viktor Emanuilov Donev MD General Paediatrics
0700000958Viktoria Asenova Velichkova MD Specialist General Medicine / Deputy Employee
0700000143Viktoriya Vidolova Manova MD Psychiatry
0700000836Viliyana Viktorova Borisova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
0700000149Violeta Hristova Todorova MD Imaging Diagnostic
0700000151Violin Ivanov Krushovenski MD Surgery
0700000152Vihra Rasheva Filipova-Dikova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
0600000095Vladimir Mateev Minchev MD
1600002214Vladimir Monkov Nankov MD
1600000332Vladimir Stefanov Dishev MD
0700000158Vladimir Tsekov Tsekov MD Obstetrics and Gynaecology
0700000933Vladislav Evgeniev Klimov MD
2300002034Vladislav Hristov Ivanov MD Clinical Toxicology
0700000162Galina Ilieva Lestharska-Mladenova MD General Paediatrics
0700000163Galina Yordanova Gaydarska MD General Paediatrics
0700000164Galina Metodieva Petkova MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
0700000166Galya Vladimirova Georgieva MD General Paediatrics
0700000167Galya Georgieva Hinkova MD Internal Medicine
0700000857Galya Dancheva Penkova MD General Paediatrics
0700000169Galya Ruseva Ruseva-Tatarska MD General Paediatrics
0700000171Genka Stoyanova Partovska MD Obstetrics and Gynaecology
0700000173Genoveva Todorova Todorova-Monkova MD Internal Medicine