Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Haskovo

Displaying 551-575 of 634 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2700000949Gergana Kostova Zgureva MD Ophthalmology
2700000950Dimitar Petrov Petrov MD Orthopaedics and Traumatology
2700000954Radoslav Zlatkov Karamfilov MD
2700000955Vladimir Dimitrov Valev MD Anesthesiology and Intensive Care
2700000956Slavimir Petev Lavchev MD
2700000957Pavel Delchev Pavlov MD
2700000958Milena Georgieva Dimova MD
2700000960Yanka Ivanova Chavdarova MD
2700000961Evgeni Kostov Zgurev MD
2700000964Gergana Ruseva Todorova MD
2700000965Atanas Zhelyazkov Hristov MD
2700000966Mariana Ruseva Galoncheva MD
2700000967Zhivko Kalinov Kalinov MD
2700000969Renginar Myumyunali Asenova MD
2700000970Ali Hyusein Ali MD
2700000972Zeynur Selyatin Kasim MD Anesthesiology and Intensive Care
2700000973Ayhan Nazim Ramadan MD
2700000974Simona Blagomirova Blagoeva Shtereva MD Endocrinology and Metabolic diseases
2700000975Dilyana Dimitrova Doncheva MD Neurology
2700000979Yasemin Oktay Aptula MD
2700000980Adriana Peteva Lavcheva MD
2700000981Stanislav Nikolaev Anchev MD
2700000982Nikola Stoychev Ganashev MD
2700000984Kristina Ivanova Gavrailova MD
2700000985Dimitar Slavov Slavov MD