Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Haskovo

Displaying 1-25 of 643 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0400004009Tanya Ivanova Kancheva MD
0600000285Matey Asenov Mateev MD Obstetrics and Gynaecology, Anesthesiology and Intensive Care
0600000429Tonka Asenova Mateeva MD Occupational Medicine, General Paediatrics
1000000199Milena Panayotova Bakalova MD Imaging Diagnostic
1000000263Rumena Georgieva Bilyukova MD Psychiatry
1000000346Meral Shukri Dural MD
1000000350Yana Hristova Hanifi MD Clinical Laboratory
1600002268Ahmet Ismail Yagsiz MD
1600002579Nikolay Veselinov Uzunov MD
1700000122Angel Petrov Hristozov MD Psychiatry
1700000470Valya Asenova Bumbarova-Grozeva MD Internal Medicine
1700002494Mitko Petkov Petkov MD Neurology
1700003246Snezhana Todorova Stoyanova MD Internal Medicine, Clinical Haematology
1700004446Svetoslav Todorov Kantardzhiev MD
1700004917Hristo Yordanov Yordanov MD
1700005561Zhulide Beyrul Redzheb MD
1700005569Maria Iliyanova Lambreva MD
2000000171Neli Angelova Aleksandrova MD
2100000305Ivan Stefanov Prodanov MD
2100000782Dimitar Kostake Golev MD Ophthalmology
2200000147Zhan Petrov Peychev MD
2200000251Nasko Minchev Persenski MD Surgery
2300007174Nikolina Atanasova Ahmed MD Obstetrics and Gynaecology
2300009409Todor Nedelchev Gogovski MD
2300009527Frants Vladislavov Vavrek MD Clinical Laboratory