Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Haskovo

Displaying 1-25 of 625 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0400004009Tanya Ivanova Kancheva MD Clinical Laboratory
0400004154Preslav Georgiev Dimitrov MD Specialist General Medicine / Deputy Employee
0500001576Militsa Miroslavova Miteva MD Gastroenterology
0600000285Matey Asenov Mateev MD Obstetrics and Gynaecology, Anesthesiology and Intensive Care
0600000429Tonka Asenova Mateeva MD Occupational Medicine, General Paediatrics
1000000199Milena Panayotova Bakalova MD Imaging Diagnostic
1000000240Panayot Mateev Mateev MD Imaging Diagnostic
1000000263Rumena Georgieva Bilyukova MD Psychiatry
1000000346Meral Shukri Dural MD
1000000350Yana Hristova Hanifi MD Clinical Laboratory
1000000419Sezen Niyazi Myumyun MD Gastroenterology
1000000480Katya Valerieva Yonal MD
1000000536Rada Filipova Salim MD
1600002268Ahmet Ismail Yagsiz MD
1600002579Nikolay Veselinov Uzunov MD
1700000122Angel Petrov Hristozov MD Psychiatry
1700000470Valya Asenova Bumbarova-Grozeva MD Internal Medicine
1700002494Mitko Petkov Petkov MD Neurology
1700003246Snezhana Todorova Stoyanova MD Internal Medicine, Clinical Haematology
1700004446Svetoslav Todorov Kantardzhiev MD
1700004732Esman Feim Altunok MD
1700004917Hristo Yordanov Yordanov MD
1700005561Zhulide Beyrul Redzheb MD
1700005569Maria Iliyanova Lambreva MD
1700005774Sibel Gyunay Shaban MD