Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Haskovo

Displaying 376-400 of 627 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2700000609Nanko Atanasov Nanev MD Surgery
2700000610Nasko Dimitrov Vangelov MD Surgery
2700000611Natalia Hristova Grozeva MD General Paediatrics
2700000616Nedko Markov Hristov MD Internal Medicine
2700000617Nedko Petrov Petrov MD Obstetrics and Gynaecology
2700000618Nedyalka Valcheva Georgieva MD Neurology
2700000619Nedyalka Zhelyazkova Krasteva MD Obstetrics and Gynaecology
2700000620Nedyalka Kostova Dimova MD Neurology
2700000621Nedyalka Stoyanova Georgieva MD Communicable Diseases
2700000622Nedyalka Stoyanova Ivanova MD
2700000624Nedyalko Georgiev Apostolov MD Obstetrics and Gynaecology
2700000625Nedyalko Zhelev Zhelev MD General Paediatrics
2700000626Neli Staykova Dimova-Lateva MD General Paediatrics
2700000627Nesho Radov Grozev MD Imaging Diagnostic
2700000632Nikolay Dinkov Kolev MD Internal Medicine, General Practice
2700000635Nikolay Ivanov Nikolov MD General Paediatrics
2700000638Nikolay Stefanov Petkov MD General Practice
2700000640Nikolina Kirilova Nikolova-Trifonova MD Internal Medicine
2700000644Nina Todorova Bakalova MD Internal Medicine
2700000645Nina Toleva Chetalova MD Obstetrics and Gynaecology
2700000647Nora Angelova Docheva MD Dermato-venerology
2700000648Ognyanka Dimitrova Dervenkova MD Internal Medicine, General Practice
2700000650Onnik Kevork Kevorkyan MD General Practice
2700000652Pavel Milchev Pavlov MD Internal Medicine
2700000656Penka Dimova Peteva MD Internal Medicine, Cardiology