Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Sofia Province

Displaying 226-250 of 606 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2400000186Zoya Vladimirova Zdravkova-Zlatkova MD Internal Medicine
2400000188Iva Neykova Raeva-Gerova MD Neurology
2400001051Ivaylo Asenov Petrov MD
2400000189Ivaylo Ivanov Grigorov MD Surgery
2400000766Ivaylo Yosifov Petrov MD Obstetrics and Gynaecology
2400000767Ivaylo Pavlov Lozanov MD
2400001098Ivaylo Stoychev Galabov MD
2400000920Ivalina Trendafilova Mihaylova MD
2400000191Ivan Aleksandrov Gerchev MD Orthopaedics and Traumatology
2400000192Ivan Angelov Bichovski MD General Paediatrics, Neonatology
2400000194Ivan Dimitrov Bageleyski MD Urology
2400000196Ivan Dimitrov Stoynov MD
2400000768Ivan Zhekov Ivanov MD
2400000197Ivan Zahariev Valchev MD Anesthesiology and Intensive Care
2400001019Ivan Ivanov Donkov MD
2400001105Ivan Kostadinov Babachev MD
2400000200Ivan Mateev Ivanov MD General Practice
2400000201Ivan Mihaylov Mihaylov MD Surgery
2400001032Ivan Nikolov Krastev MD Internal Medicine
2400001099Ivan Pavlov Delibashev MD
2400000202Ivan Penkov Ivanov MD
2400000203Ivan Petrov Gamalov MD
2400000205Ivan Raykov Stanchev MD Anesthesiology and Intensive Care
2400000207Ivan Hristov Rangelov MD Neurosurgery
2400000208Ivana Velichkova Tsoneva MD General Practice