Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Smolyan

Displaying 201-225 of 282 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2200000306Sevdalina Elinova Tsareva MD Dermato-venerology
2200000308Sergey Pavlovich Sidenko MD Epidemiology of the Communicable Diseases
2200000309Siyka Angelova Cherneva-Bichokova MD Communicable Diseases
2200000310Siyka Georgieva Yocheva MD Internal Medicine, Cardiology
2200000311Slavka Raycheva Boyadzhieva MD Internal Medicine, Nephrology
2200000313Snezhana Asenova Savova MD Nutrition and dietetics
2200000314Snezhana Tsekova Kehayova MD General Practice
2200000316Sonya Valcheva Zhelyazkova MD Internal Medicine
2200000317Sofia Stefanova Tsareva MD General Paediatrics, General Practice
2200000318Sofka Svilenova Gerdzhikova MD Internal Medicine
2200000321Stefan Asenov Hadzhiev MD Oto-rhino-laryngology
2200000322Stefan Vasilev Todorov MD Obstetrics and Gynaecology
2200000323Stefan Ivanov Kisimov MD Surgery
2200000327Stoil Spasov Garov MD Neurology
2200000330Tatyana Vasileva Lukova MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
2200000331Tatyana Genova Kermedchieva MD General Practice
2200000333Temenuzhka Slavcheva Gluhova MD Internal Medicine, General Practice
2200000334Todor Borisov Peltekov MD Oto-rhino-laryngology
2200000337Feliks Mitkov Kabakov MD Oto-rhino-laryngology
2200000339Flora Andreeva Andreeva MD Obstetrics and Gynaecology
2200000340Haled Ali Hamo MD Obstetrics and Gynaecology
2200000342Hasan Ferhadov Hadzhiev MD Orthopaedics and Traumatology
2200000343Hrizantema Ivanova Georgieva MD General Paediatrics, Neonatology
2200000345Hristina Ognyanova Shekerdzhieva MD Ophthalmology
2200000346Hristinka Stoyanova Nikolova MD General Practice