Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Vidin

Displaying 276-300 of 322 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0600000443Tsvetana Ivanova Yonikova-Krumova MD Internal Medicine, Gastroenterology
0600000446Tsvetanka Boyanova Stoykova-Mitrakieva MD Internal Medicine, Cardiology
0600000448Tsvetlin Spasov Popov MD
0600000449Tsvetodarka Petkova Asenova MD Emergency Medicine
0600000453Tsetska Stoyanova Georgieva MD General Practice
0600000456Yurka Atanasova Nikolova MD Obstetrics and Gynaecology
0600000457Yavor Svilenov Georgiev MD
0600000458Yagodinka Genadieva Tsenkova-Tsvetanova MD Obstetrics and Gynaecology
0600000478Tsvetoslava Tosheva Tsvetkova-Mladenova MD
0600000479Lyudmil Lyubenov Milanov MD Surgery
0600000483Mariyana Zhorova Borisova MD Cardiology
0600000484Bilyana Velichkova Boyanova MD Clinical Laboratory
0600000485Miglena Petrova Milkova-Dimitrova MD Communicable Diseases
0600000488Krasimir Venelinov Dichov MD Internal Medicine
0600000489Rosen Zlatkov Pavlov MD
0600000490Nikolay Vladimirov Nikolov MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
0600000491Ivo Filipov Georgiev MD
0600000492Eli Anastasova Papavasiliu MD Neurology
0600000495Zlatka Kaloferova Georgieva MD
0600000499Mario Georgiev Nikolov MD Endocrinology and Metabolic diseases
0600000501Ana Petrova Petrova MD
0600000503Yordan Mikov Valchev MD Psychiatry
0600000504Emil Blagoev Dimitrov MD Oto-rhino-laryngology
0600000511Ani Asenova Parvulova MD
0600000513Sonya Valerieva Ivanova MD Clinical Laboratory