Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Targovishte

Displaying 126-150 of 281 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2600000191Krasimira Antonova Doncheva MD Neurology
2600000193Kremena Kirilova Zhecheva MD General Paediatrics, Clinical Allergology
2600000194Krikor Garabed Alagyozyan MD Surgery
2600000195Kristina Stancheva Staneva MD Psychiatry
2600000197Lilia Velichkova Chalakova MD Dermato-venerology
2600000199Lilyana Vasileva Toshkova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
2600000201Lilyana Dimitrova Georgieva MD Dermato-venerology
2600000203Lyubomir Ivanov Bogdanov MD Neurology
2600000204Lyubomir Spasov Hristov MD Internal Medicine, Cardiology
2600000205Lyubomir Stefanov Kirov MD General Paediatrics
2600000208Magdalena Tsonkova Totevska-Radneva MD Internal Medicine
2600000211Mariyana Stoyanova Ivanova MD Endocrinology and Metabolic diseases, Internal Medicine
2600000212Mariana Hristova Genova MD Psychiatry
2600000213Marin Zhivkov Yovov MD Epidemiology of the Communicable Diseases, Health Economics
2600000214Marinela Lazarova Pavlova MD General Paediatrics, General Practice
2600000215Mario Dimitrov Georgiev MD Obstetrics and Gynaecology
2600000219Maria Milusheva Dimova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
2600000221Mariyan Ivanov Kyuchukov MD Anesthesiology and Intensive Care
2600000222Mariyana Andreeva Ivanova MD General Practice
2600000223Marusya Stefanova Kamburova MD Nutrition and dietetics, General Paediatrics, General Practice
2600000224Maya Stoyneva Milanova MD Internal Medicine
2600000226Mehmed Mehmedov Salimov MD Internal Medicine
2600000227Mehmed Hasanov Ahmedov MD Surgery
2600000229Milena Georgieva Mihaylova MD General Practice
2600000230Milkana Nikolova Luladzhieva MD Obstetrics and Gynaecology, General Practice