Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Targovishte

Displaying 76-100 of 291 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2600000099Diana Dimitrova Tsoneva MD Oto-rhino-laryngology
2600000100Diana Nikolova Ivanova MD General Paediatrics
2600000101Diana Tencheva Valcheva MD Neurology
2600000103Dimitrinka Hristova Grigorova MD General Paediatrics
2600000104Dimitar Borisov Petrov MD General Practice
2600000112Dimitar Stefanov Shterev MD Obstetrics and Gynaecology
2600000113Dimka Vasileva Abadzhieva MD General Paediatrics
2600000114Dimo Milushev Dimov MD
2600000115Dimcho Todorov Dimov MD Internal Medicine
2600000116Diyana Angelova Nestorova MD Clinical Microbiology
2600000118Diyana Georgieva Baeva-Haralanova MD Internal Medicine, General Practice
2600000121Dobrin Hristov Papurov MD Surgery
2600000123Dora Ivanova Ivanova MD General Paediatrics
2600000126Evgeniy Ivanov Ivanov MD General Practice
2600000129Elena Marinova Vasileva MD Psychiatry
2600000130Elina Spasova Nikolaeva MD Internal Medicine, General Practice
2600000131Elka Ilieva Yotova MD General Paediatrics
2600000132Elka Yordanova Slaveva MD
2600000133Emel Ahmet Rasim MD General Paediatrics
2600000134Emil Vladimirov Abadzhiev MD Obstetrics and Gynaecology
2600000135Emil Hristov Dobrevski MD
2600000138Emilia Pavlova Gancheva MD Dermato-venerology
2600000140Zdravko Asenov Petrov MD Obstetrics and Gynaecology
2600000141Zdravko Manolov Zafirov MD Orthopaedics and Traumatology
2600000143Ivan Vasilev Svetulkov MD