Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Sofia Province

Displaying 101-125 of 606 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2400000059Vanya Nikolaeva Nakova MD
2400000060Vasil Georgiev Cheshmedzhiev MD Oto-rhino-laryngology
2400000062Vasilka Dimitrova Zarcheva MD
2400000063Vasko Hristov Vaykov MD
2400000064Velizar Trifonov Markov MD
2400000065Velichka Dimitrova Encheva MD
2400000067Venelina Georgieva Chubrieva-Chinova MD
2400000069Veneta Dimitrova Arzhentinska MD
2400000072Verka Borisova Pushkarova MD Dermato-venerology
2400000074Veselin Lukanov Tolinov MD Imaging Diagnostic
2400000075Veselin Lyubenov Tomov MD
2400000076Veselin Mladenov Rusinov MD Internal Medicine, Cardiology
2400000078Veselina Ivanova Stoeva-Lazarova MD General Paediatrics
2400000079Veselinka Stanimirova Tsoneva MD General Paediatrics
2400000080Veselina Trifonova Vasileva MD General Practice
2400000081Veselka Ivanova Georgieva-Zlateva MD
2400000082Viktor Dechev Dechev MD
2400000083Violeta Atanasova Moskova-Ilieva MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
2400000084Violeta Blagoeva Ivanova MD
2400000086Violeta Radeva Nikolova MD
2400000088Vitka Ivanova Atanasova MD Clinical Microbiology
2400000089Vladimir Borisov Markov MD
2400000090Vladimir Milchov Kitov MD Orthopaedics and Traumatology, Surgery
2400000091Vladimir Stefanov Nakov MD Neurosurgery
2400000092Galentin Kraev Gatev MD