Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Sofia Province

Displaying 451-475 of 571 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2400000837Snezhanka Vasileva Doseva-Todorova MD Emergency Medicine
2400000841Stefan Stoilov Popvasilev MD
2400000843Tatyana Doycheva Nikolova-Gidionova MD
2400000844Temenuzhka Georgieva Ivanova MD
2400000854Yuli Rangelov Sokolov MD
2400000859Emilia Stiliyanova Topchiyska MD
2400000860Nikolay Panayotov Panayotov MD
2400000862Albena Stancheva Stancheva-Tsenova MD General Practice
2400000863Anelia Lyubomirova Georgieva MD
2400000864Stefan Metodiev Zarkov MD
2400000866Lilyana Metodieva Pirova MD Neurology
2400000868Tsetska Momchilova Dobreva MD
2400000870Daniela Stefanova Taskova MD General Practice
2400000871Svetoslav Tsvetanov Yotov MD Surgery
2400000872Ivelina Evgenieva Todorova MD Surgery
2400000873Daniel Dimitrov Galabov MD Ophthalmology
2400000878Zhivka Stefanova Veselinova MD
2400000881Ognyan Teodosiev Todorov MD General Practice
2400000885Emil Dimitrov Vachev MD Imaging Diagnostic
2400000889Yulia Ivanova Stoyanova MD General Practice
2400000891Biserka Georgieva Nikolova MD Obstetrics and Gynaecology, General Practice, Community Medicine and Health Management
2400000892Milka Marinova Unchelova MD
2400000894Nina Borisova Dimitrova-Metodieva MD
2400000902Ahmed Dzhaved Nazim MD
2400000905Lyudmil Stoynev Spasov MD