Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Sliven

Displaying 226-250 of 549 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2100000375Krasimira Petkova Naydenova MD Clinical Microbiology
2100000378Krastyo Petrov Krastev MD Oto-rhino-laryngology
2100000381Lilyana Peeva Nikiforova MD Neurology
2100000382Lilyana Todorova Shishkova MD General Paediatrics
2100000384Lyuba Nikolay Bachvarova MD General Paediatrics
2100000387Lyubomil Lyubomilov Boyadzhiev MD Surgery
2100000388Lyubomir Petrov Stoyanov MD Imaging Diagnostic
2100000389Lyudmil Georgiev Dimov MD Internal Medicine, General Practice
2100000392Magdalena Yonkova Petkova MD
2100000395Margarit Yordanov Chobanov MD
2100000396Margarita Georgieva Mihneva MD Internal Medicine, Cardiology
2100000397Margarita Georgieva Drumeva MD
2100000399Margarita Nedelcheva Koleva-Ivanova MD Internal Medicine, General Practice
2100000400Margarita Peneva Paskaleva MD Ophthalmology
2100000403Margarita Stoyanova Dobreva MD Medical Parasitology
2100000405Mariana Ivanova Yordanova MD General Paediatrics
2100000406Mariana Nikolova Minishka-Marcheva MD Obstetrics and Gynaecology
2100000409Marianna Georgieva Kirilova MD General Paediatrics, Communicable Diseases
2100000411Marieta Bozhidarova Yordanova MD Emergency Medicine
2100000414Marin Georgiev Bozukov MD Obstetrics and Gynaecology
2100000415Marinka Dimcheva Kashinska MD Specialist General Medicine / Deputy Employee
2100000418Maria Gancheva Hristova-Petkova MD General Practice
2100000419Maria Georgieva Gospodinova MD General Practice
2100000421Maria Gospodinova Valcheva MD Clinical Laboratory
2100000422Maria Dimitrova Nikolova-Dimitrova MD Internal Medicine, Nephrology