Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Silistra

Displaying 26-50 of 256 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2000000010Asya Arkadieva Boshnakova MD Clinical Laboratory
2000000012Bilyana Angelova Georgieva MD Obstetrics and Gynaecology
2000000014Bozhanka Stefanova Pushkarova MD General Practice
2000000015Boris Slavov Krastev MD Obstetrics and Gynaecology
2000000016Borislav Yordanov Balushev MD Surgery
2000000019Boyan Vitosh Popov MD Imaging Diagnostic
2000000020Boyanka Ilieva Krasteva MD General Paediatrics, Cardiology
2000000021Valdemar Yordanov Hristov MD Orthopaedics and Traumatology
2000000023Valentin Petrov Draganov MD Surgery
2000000024Valentina Krasteva Yoveva MD General Practice
2000000025Valentina Staneva Kardasheva MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
2000000026Valeriy Anchev Chobanski MD Orthopaedics and Traumatology
2000000033Veliko Pavlov Pavlov MD
2000000037Ventsislav Radev Stoev MD Urology
2000000039Veselin Dimitrov Dumanov MD General Practice
2000000040Veselin Yordanov Gavazov MD Obstetrics and Gynaecology
2000000041Veselin Petkov Kochev MD Oto-rhino-laryngology
2000000043Violeta Stateva Atanasova MD Dermato-venerology
2000000046Volen Todorov Kostov MD Ophthalmology
2000000049Galina Stoyanova Marcheva-Kostova MD General Practice
2000000050Genoveva Georgieva Georgieva MD General Paediatrics
2000000053Georgi Dimitrov Kostov MD Obstetrics and Gynaecology
2000000058Daniela Dimitrova Kostadinova MD Internal Medicine, Nephrology
2000000059Daniela Nikiforova Stoyanova MD Imaging Diagnostic
2000000060Dancho Kolev Kostadinov MD Obstetrics and Gynaecology