Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Dobrich

Displaying 426-447 of 447 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0400005109Hristina Atanasova Petkova MD
2600000459Hristiyana Ruseva Ruseva MD
0900000645Hristo Ivanov Markov MD Internal Medicine, Cardiology
2700000858Hristo Petrov Iskrev MD Orthopaedics and Traumatology
0900000648Hristo Romilov Genov MD
0900000696Tsvetelina Mitkova Doncheva MD General Paediatrics
1900000928Tsvetomira Yordanova Kertikova MD
0900000652Tsonka Raykova Tsoneva MD Obstetrics and Gynaecology
0900000793Sherifat Abeke Akanbi MD
0900000654Shteryu Ivanov Donev MD Internal Medicine, Gastroenterology, Respiratory Medicine
0900000665Yuliana Ilieva Yanakieva MD General Paediatrics
0900000658Yuliya Dobreva Dimitrova MD Neurology
0900000701Yuliya Zdravkova Angelova-Dimitrova MD Ophthalmology
0900000660Yuliyan Dimov Todorov MD Internal Medicine
0900000662Yuliyan Stoyanov Petkov MD Surgery, Neurosurgery
0900000663Yuliyana Bozhanova Dimitrova-Zhekova MD General Hygiene, Transfusion Haematology
0900000664Yuliyana Doneva Budakova MD General Practice
0900000666Yuliyana Toncheva Ivanova MD Internal Medicine, Cardiology
0900000667Yuriy Atanasov Yanev MD General Practice
0900000668Yavor Ivanov Milushev MD General Practice
0900000669Jana Kostadinova Docheva-Dimova MD Neurology
0900000752Yanitsa Stoyanova Radeva MD General Paediatrics