Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Vratsa

Displaying 101-125 of 602 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0700000913Nikolay Plamenov Ivanov MD Orthopaedics and Traumatology
0700000912Tsvetomil Valeriev Petrov MD Cardiology
0700000911Dimitrinka Hristova Parvanova-Al-Harini MD
0700000908Yoana Danchova Pashtrapanska MD
0700000907Gergana Vladislavova Ivanova MD Ophthalmology
0700000906Petya Petrova Petkova MD Gastroenterology
0700000904Antoaneta Ivova Ralchovska-Naydenova MD Ophthalmology
0700000902Zdravko Toshev Angelov MD
0700000900Lyubomir Nikolaev Yonchev MD Anesthesiology and Intensive Care
0700000897Petko Stefchov Vasilev MD
0700000892Tanya Ilieva Georgieva MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
0700000890Bilyana Dimitrova Vasileva MD Nephrology
0700000889Inna Bakarzhi MD
0700000888Tsvetelina Tsvetanova Kondzhova MD
0700000885Ivan Tsekov Kamenov MD
0700000883Nina Milkova Topuzanska MD Gastroenterology
0700000880Stefka Borisova Topalska MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
0700000875Emil Iliev Elenkov MD Anesthesiology and Intensive Care
0700000873Bilyana Zherarova Ivanova MD Neonatology
0700000871Yanislav Yordanov Danchov MD Anesthesiology and Intensive Care
0700000870Tatyana Marinova Simeonova-Nakova MD Anesthesiology and Intensive Care
0700000868Grozdan Todorov Lozanov MD Orthopaedics and Traumatology
0700000867Kristina Petrova Yordanova MD Imaging Diagnostic
0700000866Slavina Rumenova Dimitrova MD Imaging Diagnostic
0700000865Mariya Valentinova Lazhova-Dimitrova MD Imaging Diagnostic