Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Vratsa

Displaying 326-350 of 619 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0700000428Lachezar Georgiev Hristov MD Internal Medicine, General Practice
0700000429Lyubka Stoichkova Traykova MD Psychiatry
0700000430Lyubomir Vasilev Kirkov MD Obstetrics and Gynaecology
0700000900Lyubomir Nikolaev Yonchev MD
0700000432Lyubomir Nikolov Milushev MD Anesthesiology and Intensive Care
0700000433Lyubomir Todorov Mladenov MD Imaging Diagnostic
0700000434Lyubomir Tsvetanov Tsvetkov MD Internal Medicine, Gastroenterology
1600000888Lyudmil Kirilov Varbev MD General Practice
0700000439Lyudmila Bozhikova Yordanova MD Psychiatry
0700000922Lyudmila Emilova Kamenova MD
0700000441Lyudmila Krumova Kostova MD General Paediatrics
0700000442Lyudmila Slavey Yankulovska MD
0700000443Magdalena Tsvetanova Petkova MD Occupational Medicine
0700000444Malina Borisova Ivanova MD Anesthesiology and Intensive Care
0700000809Malina Pavlova Atanasova MD General Paediatrics
0700000445Malina Tzvetanova Poukova MD Oto-rhino-laryngology
0700000446Malinka Kirilova Balova MD
0700000447Margarita Vasileva Vatova MD
0700000448Margarita Genova Gareva MD Respiratory Medicine
0700000451Margarita Kostadinova Nincheva MD Obstetrics and Gynaecology
0700000452Margarita Nikolova Vasileva MD
0700000454Margarita Tsvetkova Vlachkova MD Internal Medicine, Gastroenterology
0700000455Margarita Tsvetkova Petrova MD Internal Medicine, Nephrology
0700000456Mariana Petrova Davidova MD Internal Medicine
0700000471Mariana Stoyanova Frantsova MD General Practice