Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Vidin

Displaying 151-175 of 322 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0600000244Lachezar Asenov Todorov MD Psychiatry
0600000245Lachezar Velkov Blazhev MD Anesthesiology and Intensive Care
0600000247Lachezar Tonev Zhekov MD
0600000249Lyubomir Ivanov Videnov MD Internal Medicine
0600000250Lyubomir Krumov Valkov MD
0600000251Lyubomir Metodiev Gavrilov MD
0600000252Lyubomir Petrov Natsin MD Internal Medicine, Clinical Haematology
0600000256Lyudmil Nikolaev Haralampiev MD Internal Medicine, Nephrology
0600000259Lyudmila Kirilova Mingolova MD Obstetrics and Gynaecology, General Practice
0600000260Mayya Kostadinova Mladenova MD Obstetrics and Gynaecology
0600000261Malin Vanyov Mihaylov MD
0600000262Malina Antova Ninova MD Internal Medicine, Rheumatology, Cardiology
0600000264Margarita Krasteva Ivanova MD
0600000266Margarita Lyubenova Hristova MD
0600000267Margarita Trifonova Ivanova MD Internal Medicine, General Practice
0600000268Mariana Evdokimova Dryanova-Kovrova MD Clinical Laboratory
0600000270Mariela Lyubenova Georgieva MD Respiratory Medicine
0600000271Mariyka Ivanova Rangelova MD General Paediatrics
0600000273Marinela Stoyanova Vankova MD Dermato-venerology
0600000276Maria Atanasova Kyoseva MD
0600000279Maria Lilkova Pepeldzhiyska MD Internal Medicine
0600000280Maria Nikolova Dimova-Antova MD Dermato-venerology
0600000281Mariyana Chavdarova Georgieva MD
0600000284Marusya Mikova Kamenova MD
0600000288Masha Yosifova Stoyanova MD Obstetrics and Gynaecology