Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Vidin

Displaying 26-50 of 310 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0600000484Bilyana Velichkova Boyanova MD Clinical Laboratory
0600000033Blagoy Goshov Slavchev MD Surgery
0600000034Bogdan Mladenov Tomov MD Orthopaedics and Traumatology
0600000035Bogdanka Nikolova Dobreva MD Internal Medicine, Cardiology
0600000533Boril Venelinov Hristov MD
0600000037Boris Lyubenov Kormanov MD Neurology, Neurosurgery
0600000039Borislav Milchev Vasilev MD Ophthalmology
0600000040Borislava Georgieva Borisova-Mitova MD General Practice
0600000042Boryan Iliev Kalchev MD Psychiatry
0600000043Boyan Ivanov Asenov MD Internal Medicine, Rheumatology, Cardiology
1300000046Boyan Ivanov Varbanov MD Internal Medicine
0600000047Vadim Svilenov Mushanov MD Community Medicine and Health Management, General Practice
0600000001Valentin Markov Krastev MD Ophthalmology
0600000049Valentina Georgieva Koleva-Vasileva MD General Practice
0600000050Valentina Geraskova Trayanova-Milkanichova MD Emergency Medicine
0600000051Valentina Stoyanova Mihaylova-Nikolova MD Oto-rhino-laryngology
0600000055Valeri Hristov Hristov MD Internal Medicine, Nephrology
0600000057Valeria Valcheva Ivanova MD General Paediatrics
0600000058Valeria Ivanova Tsvetkova MD General Practice, General Practice
0600000061Valya Yordanova Georgieva MD
0600000059Vanyo Zhikov Ivanov MD Neurology, Community Medicine and Health Management
0600000060Vanyo Paskov Marinov MD Communal Hygiene
0600000063Vanya Stoyanova Marinova MD Internal Medicine
0600000064Vanya Stoyanova Slavcheva-Borisova MD Communicable Diseases
0600000065Vanya Todorova Popoeskova MD General Practice