Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Veliko Tarnovo

Displaying 776-800 of 816 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1600002153Vasilena Milkova Topuzanska MD Obstetrics and Gynaecology
1600002187Erol Maksudov MD Obstetrics and Gynaecology
1600002188Nayme Mehmed Sirachka MD Endocrinology and Metabolic diseases
1600002238Ralitsa Marincheva Banova MD
1600002252Anita Rumenova Hvarchilkova-Baycheva MD
1600002296Maria Emilova Tsvetkova MD
1600002297Ivan Ivanov Ivanov MD
1600002438Beyhan Suhatov Chopchiev MD
1900000123Vilma Naydenova Nedeva MD Internal Medicine
1900000205Dimitar Ivanov Dimitrov MD Urology
1900000587Petya Pashankova Strahilova MD Nephrology
1900000724Teodora Mihaylova Shishkova MD Anesthesiology and Intensive Care
1900000926Viktoria Aleksandrova Aleksandrova MD Oto-rhino-laryngology
1900000987Kaloyan Yuliyanov Yordanov MD Orthopaedics and Traumatology
2000000395Plamena Nikolaeva Nikolova MD Internal Medicine, Cardiology
2000000421Vladimir Dimitrov Nikolov MD Clinical Laboratory, Anesthesiology and Intensive Care, Community Medicine and Health Management
2100000091Violeta Vasileva Shivacheva MD Ophthalmology
2100000815Dian Mitkov Mitev MD Imaging Diagnostic
2100000816Irena Ivanova Nikolova-Miteva MD
2300000731Atanas Koev Koev MD Obstetrics and Gynaecology
2300000931Boyko Borisov Botev MD Orthopaedics and Traumatology
2300000948Boni Dobrev Bonev MD Surgery
2300001154Valentin Genchev Vasilev MD Orthopaedics and Traumatology
2300001678Vesela Nedelcheva Natskova MD Clinical Microbiology
2300003084Dobrin Dobrinov Nikolov MD Nephrology, Internal Medicine