Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Veliko Tarnovo

Displaying 701-725 of 820 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0500001560Maria Nikolaeva Efremova MD Ophthalmology
0500001561Diana Kostadinova Stoykova MD
0500001562Monika Ivanova Kurdova MD
0500001563Viktoriya Lyubomirova Marinova-Varbanova MD
0500001565Silvia Stanislavova Stoeva MD Endocrinology and Metabolic diseases
0500001566Simona Milcheva Dimova MD
0500001567Plamen Miroslavov Makaveev MD
0500001568Gabriela Valentinova Lazarova-Velichkova MD
0500001569Idelina Ivova Hristova-Nedyalkova MD
0500001570Yoana Todorova Lesichkova MD General Paediatrics
0500001571Kremena Ilianova Georgieva MD
0500001572Reneta Todorova Todorova MD
0500001573Aleksandra Nikolaeva Kostova-Stateva MD
0500001574Kristina Stoyanova Mincheva MD
0500001576Militsa Miroslavova Miteva MD Gastroenterology
0500001577Ivan Nikolaev Andreev MD Gastroenterology
0500001578Nadezhda Lyubenova Andreeva MD
0500001579Radoslav Georgiev Rachkov MD Specialist General Medicine / Deputy Employee
0500001580Viktoria Sashkova Yaneva-Petkova MD
0500001581Ivan Bonchev Nikolov MD
0500001584Preslav Emilov Petkov MD
0500001585Ivelina Valerieva Angelova-Makaveeva MD
0500001586Stela Vasileva Bilcheva MD
0500001587Adrian Evgeniev Nikolov MD
0500001588Denitsa Ivanova Nedyalkova MD