Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Veliko Tarnovo

Displaying 651-675 of 823 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0500001436Tsenka Yordanova Pencheva MD Neurology
0500001437Tsenka Pencheva Mateva MD Occupational Medicine
0500001438Tsoncho Yordanov Dobrev MD
0500001439Chavdar Bozhkov Vladimirov MD Internal Medicine, Cardiology
0500001440Yuliy Varbanov Ivanov MD
0500001443Yuliyan Kosev Kostov MD Surgery
0500001444Yurislav Angelov Angelov MD General Practice
0500001445Yanka Peneva Mincheva MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
0500001446Angel Simeonov Grigorov MD Surgery, Vascular Surgery
0500001447Kremena Hristova Gencheva MD Neurology
0500001455Margarita Tocheva Tsoneva MD Dermato-venerology
0500001459Reneta Todorova Gongalova MD Endocrinology and Metabolic diseases
0500001463Miroslava Ivanova Mihaylova-Strashilova MD Internal Medicine, Gastroenterology
0500001466Lora Tsvetanova Kamburova-Grigorova MD General Paediatrics
0500001468Kalin Petrov Grozdev MD Psychiatry, Community Medicine and Health Management
0500001471Atanas Stefanov Kovachev MD Internal Medicine
0500001472Yulia Dimitrova Nikiforova MD
0500001473Ivaylo Georgiev Pushtiev MD Clinical Laboratory
0500001477Mariyana Stefanova Grancharova MD
0500001478Martin Veselinov Marinov MD Anesthesiology and Intensive Care
0500001481Emilia Georgieva Rashkova MD Obstetrics and Gynaecology
0500001488Ilen Konstantinov Kosev MD Oto-rhino-laryngology
0500001489Rosen Stoyanov Tiholov MD
0500001490Asen Yordanov Asenov MD
0500001491Krasimir Aleksandrov Patov MD Orthopaedics and Traumatology