Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Veliko Tarnovo

Displaying 176-200 of 811 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0500000230Lyubomir Boyanov Iliev MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
0500000231Lyubomir Ivanov Rachev MD Neurology
0500000232Lyubomir Lichkov Grigorov MD
0500000233Lyubomir Milinov Naydenov MD Neurology
0500000234Lyubomira Georgieva Parvanova MD Neurology
0500000236Mavrodi Evstatiev Kaleynski MD Obstetrics and Gynaecology
0500000237Magdalena Stoyanova Neykova MD Dermato-venerology, General Practice
0500000238Madlena Vasileva Trifonova MD General Paediatrics
0500000240Manyu Angelov Pirev MD Imaging Diagnostic
0500000241Margarit Lyubenov Garev MD Oto-rhino-laryngology
0500000242Margarita Velkova Velkova-Shivarova MD Internal Medicine, Nephrology
0500000244Margaritka Ivanova Atanasova-Kircheva MD General Paediatrics
0500000245Margarita Ivanova Kovacheva MD General Paediatrics
0500000247Margarita Yosifova Chekova MD Internal Medicine
0500000248Margarita Lyubomirova Taseva MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
0500000249Margarita Mincheva Slavova-Davidova MD General Practice
0500000250Margaritka Stoyanova Yonova-Boranova MD General Paediatrics
0500000251Mariana Vasileva Petrova-Andreeva MD Psychiatry
0500000252Mariana Veselinova Kazandzhieva MD Clinical Microbiology, Clinical Laboratory
0500000253Mariana Dimitrova Ilieva MD Ophthalmology
0500000254Mariana Kirilova Kandilarova MD Psychiatry
0500000256Mariana Todorova Rasheva MD Internal Medicine, Cardiology, General Practice
0500000257Mariela Petrova Todorova MD
0500000258Marieta Hristova Mihaylova MD Internal Medicine, General Practice
0500000259Marin Lazarov Marinov MD Imaging Diagnostic