Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Varna

Displaying 426-450 of 3010 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0400000424Veselina Dimitrova Shivarova MD General Practice
0400000426Veselina Zheleva Koleva MD
0400000427Veselina Yordanova Georgieva MD General Practice
0400004801Veselina Nikolaeva Nikolova MD
0400000429Veselina Petrova Mircheva MD Occupational Medicine
0400004857Veselina Plamenova Mihaylova MD Specialist General Medicine / Deputy Employee
0400005310Veselina Stefanova Stefanova MD
0400000431Veselina Stoycheva Zlatarska MD Internal Medicine
0400000432Veselina Haralampieva Gugova MD
0400000425Veselinka Dimitrova Nestorova MD Neurology, Occupational Medicine
0400000334Veselka Aleksandrova Penzova MD Anesthesiology and Intensive Care
0400000435Vesselka Nikolaeva Nikolova MD Cardiology, Internal Medicine
0400000438Veska Angelova Ducheva MD Internal Medicine
0400000439Veska Atanasova Dicheva MD Internal Medicine
0400000440Veska Ivanova Evstatieva MD General Paediatrics, General Practice
0400000442Veska Todorova Todorova-Dimitrova MD Ophthalmology
0400000443Vesko Drazhev Filchev MD Neurology
2300011785Viviana Ruslanova Savova MD Psychiatry
2100000089Videlina Prodanova Tyutyundzhieva MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
0400004394Vizhdan Kemal Talib MD
2300015311Viktor Veselinov Velyanov MD
0300001463Viktor Vladimirov Nikolov MD Urology
0400004084Viktor Demyanovich Minkov MD Oto-rhino-laryngology
0400003420Viktor Nikolaev Stefanov MD Forensic Medicine and Deontology
0400005227Viktor Svetoslavov Kalmukov MD