Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Varna

Displaying 326-350 of 3112 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0400000286Valentina Stefanova Gerganova MD General Paediatrics, Communicable Diseases, Anesthesiology and Intensive Care
0400000287Valentina Hristova Madzhova MD Internal Medicine, Nephrology
0400000288Valentina Hristova Petkova MD
0400000289Valeri Emilov Vasilev MD
0400000291Valeri Mihaylov Stoyanov MD
1200000681Valeri Peev Sheherov MD Ophthalmology
0400000293Valeriy Evgenievich Shakola MD
0400003736Valeriy Yurievich Dulgerov MD Urology
0400000295Valeriya Ignatova Kaleva MD General Paediatrics, Clinical Haematology, Paediatric Oncology
0400000296Valeria Nikitichna Tarkaeva-Nikolova MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
0400000300Valya Zhelyazkova Kiryazova MD Imaging Diagnostic
0400000302Valya Racheva Dimitrova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
0400000303Valya Todorova Kamenova-Koteva MD Clinical Microbiology
0400004561Valya Todorova Kiryakova MD
0400003911Vangelija Marinoska-Ivanova MD
0400000306Vanya Antonova Aleksandrova MD General Paediatrics, General Practice
0400000308Vanya Bogomilova Korbakova MD General Practice
0400000309Vanya Veskova Drazheva-Dobreva MD
0400000310Vanya Vitanova Petkova MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
0400000311Vanya Valcheva Malcheva MD General Paediatrics
0400000312Vanya Georgieva Argirova-Stoyanova MD Neurology
0400000316Vanya Ignatova Yolova MD General Paediatrics
0400000317Vanya Yosifova Kamburova MD Clinical Laboratory
0400000318Vanya Kirilova Gerdzhikova MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
0400003434Vanya Koleva Koleva MD General Paediatrics, Paediatric Pneumology