Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Varna

Displaying 3001-3023 of 3023 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0400003510Yana Svetoslavova Dimieva-Dineva MD Nephrology
0400002738Yani Lyubomirov Stefanov MD Psychiatry
0400002739Yanislav Raykov Kosev MD Ophthalmology, Community Medicine and Health Management
0400002740Yanislav Stoyanov Yanakiev MD General Practice
0400002741Yanislava Pencheva Ilieva MD Internal Medicine, Clinical Allergology
0400002742Yanita Hristova Mihaylova MD Dermato-venerology
0400004679Yanitsa Bozhidarova Gadancheva MD
0400004643Yanitsa Milkova Dimitrova MD
0400004237Yanka Vasileva Bliznakova MD
0400004036Yanka Vicheva Draganova MD Epidemiology of the Communicable Diseases
0400002745Yanka Nedelcheva Karova-Tsoneva MD General Paediatrics
0400002746Yanka Hristova Shtiliyanova MD General Paediatrics
0400003826Yanko Georgiev Stefanov MD Surgery
0400004127Yanko Georgiev Yankov MD Community Medicine and Health Management, Maxillo-facial Surgery
0400002815Yanko Dimitrov Pandeliev MD Internal Medicine, General Practice
0400003382Yanko Tsvetanov Petkov MD Obstetrics and Gynaecology
0400002747Yancho Kostov Bostandzhiev MD General Practice
0400002749Yancho Penchev Petrov MD Internal Medicine, Clinical Laboratory
0400004891Yasen Emilov Marinov MD
0400004814Yasen Yonkov Georgiev MD
0400004633Yasen Todorov Petrov MD
0400004021Yasmina Abdul-Alim Sheikh-Osman MD
0400003690Jasmina Trpchevska-Kostojchinoska MD General Paediatrics