Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Varna

Displaying 2976-3000 of 3038 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0900000748Yuliya Ivanivna Stupina MD Obstetrics and Gynaecology
0900000659Yuliya Ivanova Sapundzhieva MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
0400002714Yulia Lyubomirova Tsoneva MD Clinical Laboratory
0400003357Yuliya Marinova Tsoneva-Abdo MD Specialist General Medicine / Deputy Employee
0400002715Yulia Nikolova Vasileva MD General Practice
0400003971Yulia Rumenova Bazdarska MD
2800000616Yulia Sotirova Tasevska-Ivanova MD Endocrinology and Metabolic diseases
2800000617Yuliya Stefanova Yordanova MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
0400002717Yuliya Stefanova Kulova-Georgieva MD Internal Medicine, Gastroenterology
0400003871Yuliya Toshkova Kalcheva MD Surgery
0400003825Yuliyan Atanasov Nachev MD
0400002718Yuliyan Valentinov Yanev MD Neurology
0400002719Yuliyan Georgiev Krumov MD Orthopaedics and Traumatology
2600000361Yuliyan Dimitrov Grozev MD General Practice
0400002721Yuliyan Kostadinov Nikolov MD Obstetrics and Gynaecology
0400002722Yuliyan Nikolaev Korabov MD
0400002724Yuliyana Atanasova Yorgova-Ivanova MD General Paediatrics
0400002725Yuliyana Radeva Lukanova MD Internal Medicine, Cardiology, General Practice
0400002726Yuri Nedelchev Rusev MD Oto-rhino-laryngology
0400002727Yuriy Varbanov Kerekovski MD General Paediatrics
0400002728Yuriy Koychev Koev MD
0400005394Justus Gottfried Anton Holscher MD
0400003951Yavor Anzhelov Petrov MD Clinical Haematology
0400002729Yavor Dimitrov Kornovski MD Obstetrics and Gynaecology, Medical Oncology
0400002730Yavor Dimitrov Peychev MD Internal Medicine, Cardiology