Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Varna

Displaying 276-300 of 3110 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0400000241Boryana Naydenova Ivanova-Sabeva MD Internal Medicine, Anesthesiology and Intensive Care
2800000045Boryana Stoyanova Boyadzhieva MD General Practice
0400003524Boryana Hristova Kasapska MD
0400003544Boyan Vasilev Ivanov MD Neurosurgery
0400005226Boyan Dimitrov Parvanov MD
0400000246Boyan Dobrev Balev MD Imaging Diagnostic
0400002942Boyan Ivanov Lazarov MD Urology
0400003017Boyan Kolev Petkov MD Nephrology
0400000247Boyan Marinov Vutov MD Internal Medicine
0400000248Boyan Todorov Krastev MD Internal Medicine, Cardiology
0400000249Boyan Hristov Georgiev MD Obstetrics and Gynaecology
0400000250Boyana Mihaylova Patsireva MD Imaging Diagnostic
0400000252Boyanka Neykova Karabasheva MD Oto-rhino-laryngology
0400000253Boyanka Stoycheva Banova MD Oto-rhino-laryngology
0400000255Branimir Lyubomirov Gradinarov MD Obstetrics and Gynaecology
0400000256Branimir Nikolov Kanazirev MD Internal Medicine, Rheumatology, Cardiology
0400005099Branimir Hristov Hristov MD Urology
0400004133Burhan Abdulkarim Ali-Zayed MD Neurosurgery
0400005172Birgit Susanne Salzmann MD
0400000257Byalka Koleva Nenova MD
0400004040Vadim Vladimirovich Shevchenko MD
0400000258Valdo Trifonov Tomov MD Oto-rhino-laryngology
2800000049Valentin Atanasov Germanov MD Obstetrics and Gynaecology
0400000261Valentin Vasilev Valkov MD Imaging Diagnostic
0400000262Valentin Vasilev Shterev MD Internal Medicine, Cardiology