Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Varna

Displaying 2926-2950 of 3037 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2300007695Plamen Gueorguiev Panayotov MD Surgery, Cardiosurgery, Community Medicine and Health Management
2300009196Tatyana Atanasova Tocheva MD Neurology
2300009708Tsanko Petkov Galabov MD Cardiosurgery
2300010018Yavor Petkov Enchev MD Neurosurgery
2300010658Dmitriy Nikolaevich Abroskin MD General Practice
2300010751Ekaterina Veskova Pencheva MD Anesthesiology and Intensive Care
2300010771Svetomira Ivanova Bizheva MD Clinical Microbiology
2300011028Elitsa Petkova Encheva-Mitsova MD Radiation Treatment, Community Medicine and Health Management
2300011232Elena Panayotova Panayotova MD Internal Medicine, Gastroenterology
2300011785Viviana Ruslanova Savova MD Psychiatry
2300011847Katya Hristova Aracheva MD Psychiatry
2300011892Mehmed Behchet Hadzhiveli MD Surgery, Surgery of the Chest
2300012004Svetla Krasimirova Stoyanova MD Cardiology
2300012661Plamena Petrova Kabakchieva-Georgieva MD Endocrinology and Metabolic diseases
2300012862Tsvetoslav Antonov Georgiev MD Rheumatology
2300013258Zhaneta Valentinova Zhecheva MD Obstetrics and Gynaecology
2300013299Evgeniya Miteva Bobeva MD General Practice
2300013419Aylin Vedat Hadzhiveli MD Cardiology
2300013550Dobromira Vladimirova Petkova MD
2300013584Kristina Zhivkova Naydenova MD
2300013933Sonya Hristova Ruseva MD
2300015141Nikola Ventseslavov Neshev MD
2300015311Viktor Veselinov Velyanov MD
2300016447Illia Somusiev MD
2300016457Ivaylo Galinov Kalchev MD