Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Varna

Displaying 2901-2925 of 3023 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2000000502Elia Yuksel Sali MD Nephrology
2000000524Lizaslaviniya Raycheva Zheleva MD
2000000525Gyurdzhan Evinch Edzhabi MD
2100000089Videlina Prodanova Tyutyundzhieva MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
2100000103Vyara Nikolova Nikolova-Momcheva MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
2100000372Krasimir Ivanov Tyutyundzhiev MD Surgery, Vascular Surgery
2100000444Milkana Georgieva Koseva MD Communicable Diseases
2100000596Snezhanka Gergova Mitkova MD Clinical Laboratory
2100000720Dobroslav Plamenov Dichev MD Imaging Diagnostic
2100000809Dimitra Petrova Nikiforova MD Dermato-venerology
2100000849Snezhana Dinkova Dineva MD Oto-rhino-laryngology
2200000384Stefan Vasilev Vasilev MD
2200000451Dimitrina Nikolova Markova MD Imaging Diagnostic
2300002578Daniela Stoyanova Panayotova MD Internal Medicine, Cardiology, Community Medicine and Health Management
2300004119Ivan Vasilev Ivanov MD Imaging Diagnostic
2300005365Lilyana Kurteva Kurteva MD Anesthesiology and Intensive Care
2300007695Plamen Gueorguiev Panayotov MD Surgery, Cardiosurgery, Community Medicine and Health Management
2300009196Tatyana Atanasova Tocheva MD Neurology
2300010018Yavor Petkov Enchev MD Neurosurgery
2300010658Dmitriy Nikolaevich Abroskin MD General Practice
2300010771Svetomira Ivanova Bizheva MD Clinical Microbiology
2300011028Elitsa Petkova Encheva-Mitsova MD Radiation Treatment, Community Medicine and Health Management
2300011232Elena Panayotova Panayotova MD Internal Medicine, Gastroenterology
2300011785Viviana Ruslanova Savova MD Psychiatry
2300011847Katya Hristova Aracheva MD Psychiatry