Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Varna

Displaying 2876-2900 of 3023 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1900000961Radina Svetlozarova Fuchidzhieva MD Neurology
1900000967Manuela Vartan Vartanyan MD
1900000975Pavlina Krasimirova Pavlova MD Ophthalmology
1900000979Ina Iliyanova Ivanova MD Neurology
1900000999Anastasiia Prodanova MD
2000000003Ali Ali Seliman MD Anesthesiology and Intensive Care
2000000013Bogdan Gospodinov Bogdanov MD Surgery
2000000031Vasil Nikolov Obretenov MD Orthopaedics and Traumatology
2000000047Vyara Yankova Ivanova MD Oto-rhino-laryngology
2000000064Deyan Lyudmilov Dzhenkov MD General and Clinical Pathology
2000000065Diana Georgieva Nedelcheva MD General Paediatrics, Paediatric Pneumology
2000000067Diana Ivanova Mareva MD General Paediatrics, Community Medicine and Health Management
2000000120Konstantin Nikov Petrov MD Urology
2000000139Mariana Zlatkova Mircheva MD
2000000365Emilia Mihaylova Kaisheva MD Forensic Medicine and Deontology
2000000419Dragomir Ivanov Roussev MD Anesthesiology and Intensive Care
2000000431Gyonyul Nahid Nuri MD Internal Medicine
2000000451Konstantin Vladimirov Popov MD Obstetrics and Gynaecology
2000000452Lidia Stoycheva Popova MD Obstetrics and Gynaecology
2000000455Snezhana Stoyanova Spasova-Nyagolova MD General and Clinical Pathology
2000000471Stefan Todorov Kyusheliev MD Oto-rhino-laryngology
2000000485Silviya Stefanova Stoyanova MD Community Medicine and Health Management, Nephrology
2000000488Vladislav Penchev Dimitrov MD Cardiology
2000000489Stoyan Georgiev Kostov MD Obstetrics and Gynaecology
2000000490Maria Plamenova Atanasova-Trifonova MD