Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Burgas

Displaying 1476-1500 of 1509 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0300001450Tsvetelina Ognyanova Ivanova MD
0700000772Tsvetelina Hinkova Mitkova-Gechevska MD General Paediatrics
1200000618Tsvetozar Tsenov Stoyanov MD Internal Medicine
0500001435Tsvetomila Savova Raykova MD Surgery
0300001703Tsvetomir Vasilev Ginev MD
0300001264Tsvetomir Kirkov Tsvetkov MD Surgery, Community Medicine and Health Management
1200000714Tsvetomir Hristov Hristov MD
0300001585Tsvetomira Nikolaeva Naneva MD
0300001265Tsvyatko Lyubenov Marangozov MD Surgery
0300001266Tsvyatko Rashkov Tsvyatkov MD Surgery
0300001268Tsenka Georgieva Slavcheva MD Neurology, Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
0300001269Tsonka Ivanova Gospodinova MD Obstetrics and Gynaecology, General Practice
0300001270Chavdar Hristov Karabadzhakov MD Community Medicine and Health Management
0300001271Shaban Abdullov Mutalibov MD General Practice
0300001272Shaban Mustafa Vural MD General Practice
0300001274Shteryu Dimitrov Shterev MD Neurology
0300001275Shtiliyanka Yaneva Tolcheva-Yordanova MD General Practice
0300001717Yuliana Dimitrova Hristova MD
0300001276Yuliana Dinkova Spirova-Chelebieva MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
0300001733Yavor Stefanov Pavlov MD
1600001903Jan Sitar MD Cardiology
0300001279Yana Georgieva Nondeva-Troshanova MD Internal Medicine, Gastroenterology
0300001280Yana Pavlova Mirincheva MD
0300001281Yana Raykova Kompanska MD Internal Medicine
0300001282Yana Stoycheva Bistreva MD General Paediatrics