Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Burgas

Displaying 51-75 of 1406 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0300000082Biser Atanasov Atanasov MD
0300000085Biserka Stoyanova Zhelyazkova MD Neurology
0300000086Bistra Borisova Toshkina MD Clinical Laboratory
0300000088Bobi Blagoev Kirov MD Internal Medicine
0300000090Bozhana Botyova Boyanova MD General Paediatrics
0300000091Bozhidar Kostadinov Pavlev MD Neurology
0300000092Bozhidar Nikolov Hristov MD
0300000093Boyka Pavlova Panova MD Anesthesiology and Intensive Care
0300000094Boyka Hristova Hristova MD Ophthalmology
0300000095Boyko Georgiev Mirazchiyski MD Surgery
0300000097Boncho Angelov Gradinarov MD General Practice
0300000098Boris Ivanov Borisov MD Internal Medicine
0300000099Boris Petrov Angelov MD General Paediatrics
0300000101Borislav Todorov Trapchev MD Surgery, Vascular Surgery
0300000102Borislava Borisova Paunova MD Internal Medicine, Rheumatology
0300000103Boryana Velikova Tyurkedzhieva-Mecheva MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
0300000104Boyan Slavchev Budakov MD Surgery
0300000105Branimir Kirilov Tsankov MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
0300000107Valentin Georgiev Barov MD Neurology
0300000108Valentin Georgiev Kravchenko MD
0300000109Valentin Kolev Popov MD Surgery
0300000110Valentin Stoychev Stoev MD Urology
0300000111Valentina Ilieva Nikolova-Teneva MD Epidemiology of the Communicable Diseases, Occupational Medicine
0300000112Valentina Pencheva Raleva MD General Paediatrics
0300000113Valentina Petromilova Hrusanova MD General Paediatrics