Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Blagoevgrad

Displaying 826-848 of 848 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2300013489Hava Husein Ortseva MD Obstetrics and Gynaecology
2300013672Dimitar Krasimirov Valyukov MD
2300013811Intsavka Alilova Bilyukova MD General Paediatrics
2300013887Ivelin Stefchov Hristov MD Cardiology
2300014379Viktoriya Uadie Saleh MD Nephrology
2300014411Gyulfe Ibrahim Ayan MD Obstetrics and Gynaecology
2300014490Georgi Krasimirov Karabashov MD
2300014725Hristian Lyudmilov Arsov MD
2300014936Elmer Dzhamalov Kehayov MD
2300014989Ilia Konstantinov Karayakov MD
2300015071Gergana Boychova Petrova MD
2300015115Denis Slaveev Cheshliev MD
2300015193Boris Ersenov Kanazirev MD
2300015360Silvana Ivanova Georgieva MD
2300015511Radoslav Kostadinov Atanasov MD Specialist General Medicine / Deputy Employee
2300015621Dimitrina Ivanova Tanusheva MD
2300016141Reshide Ismail Kapanak MD
2400000418Rositsa Stoykova Zhekova MD Oto-rhino-laryngology
2400000845Teodora Hristova Tuchiyan MD Anesthesiology and Intensive Care
2400001058Diana Todorova Iaramova MD
2500000619Ivan Nedyalkov Chakarski MD Internal Medicine, Gastroenterology
2500002092Myubera Irhanova Mustafova MD Obstetrics and Gynaecology
2900000504Dimka Nikolova Stoyanova MD