Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Blagoevgrad

Displaying 826-846 of 846 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2300012278Tatyana Stefanova Metalova MD Endocrinology and Metabolic diseases
2300013202Sebeha Mehmedova Talipova MD
2300013276Nikola Radoslavov Takov MD
2300013389Dragomir Dragomirov Gerov MD Ophthalmology
2300013435Angel Ivanov Terziev MD Cardiology
2300013489Hava Husein Ortseva MD Obstetrics and Gynaecology
2300013811Intsavka Alilova Bilyukova MD
2300013887Ivelin Stefchov Hristov MD
2300014379Viktoriya Uadie Saleh MD
2300014490Georgi Krasimirov Karabashov MD
2300014725Hristian Lyudmilov Arsov MD
2300014936Elmer Dzhamalov Kehayov MD
2300014989Ilia Konstantinov Karayakov MD
2300015071Gergana Boychova Petrova MD
2300015193Boris Ersenov Kanazirev MD
2300015621Dimitrina Ivanova Tanusheva MD
2400000418Rositsa Stoykova Zhekova MD Oto-rhino-laryngology
2400001058Diana Todorova Iaramova MD
2500000619Ivan Nedyalkov Chakarski MD Internal Medicine, Gastroenterology
2500002092Myubera Irhanova Mustafova MD Obstetrics and Gynaecology
2900000504Dimka Nikolova Stoyanova MD