Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Blagoevgrad

Displaying 826-850 of 853 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0200000833Tsvetanka Metodieva Durcheva MD Ophthalmology
0200001030Tsvetelina Dimitrova Koyumdzhiyska MD General Paediatrics
0200000836Tsvetko Petrov Nakov MD Dermato-venerology
0200000838Chavdar Georgiev Mihaylov MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
0200000839Chavdar Dimitrov Georgiev MD
0200000840Chavdar Kirilov Velikov MD Internal Medicine, Cardiology
0200000841Chavdar Krumov Andonov MD Imaging Diagnostic
0200000842Chavdar Chavdarov Chobanov MD General Practice
0400004187Shaban Shabanov Hadzhiev MD
0200000843Sherife Mehmed Leshova MD Internal Medicine
0200000845Yulia Angelova Angova MD Psychiatry
0200000847Yulia Borisova Mitkova MD General Paediatrics
0200000848Yulia Georgieva Davidova MD
0200000849Yulia Georgieva Ilieva MD General Practice, Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
0200000850Yulia Georgieva Mavrova MD Dermato-venerology
0200000852Yulia Ivanova Tyuhkova-Dlagatseva MD Obstetrics and Gynaecology
0200000854Yulia Marinova Todorova MD General Practice
0200000855Yulia Mihaylova Hadzhiyna MD Dermato-venerology
0200000856Yulka Ilieva Rebreeva MD General Paediatrics
0400003436Yuri Sergeev Gaziev MD Gastroenterology
0200000857Yavor Kirilov Despodski MD Occupational Medicine
0200000886Yavor Kirilov Pavlov MD General Practice
0200000860Yani Momchilov Zlatin MD
0200000861Yanita Stefanova Stoeva-Lazarova MD
0200001001Yanka Vasileva Mihaylova MD General Paediatrics