Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Blagoevgrad

Displaying 326-350 of 848 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0600000180Zdravko Asparuhov Ivanov MD Ophthalmology
0200000329Zdravko Zhivkov Poroyliev MD Internal Medicine
0200000330Zdravko Kamenov Shekirov MD General Practice
0200000331Zdravko Yankov Karagogov MD Obstetrics and Gynaecology
0200000332Zinaida Manusheva Dauteva MD General Paediatrics
0200000333Zoleyka Ali Ilanska MD Internal Medicine
0200000334Zorka Hristova Ivanova MD General Paediatrics
0200000335Zoya Avtonomova Georgieva MD General Practice
0200000926Zoya Venelinova Popova MD Obstetrics and Gynaecology
0200000994Ibrahim Mehmed Cholak MD Orthopaedics and Traumatology
0200000338Iva Petrova Manasieva-Pekacheva MD General Practice
0200001103Ivaylo Atanasov Parev MD
0200000339Ivaylo Dimitrov Zashev MD Imaging Diagnostic
0200000340Ivaylo Dimitrov Lovdzhiev MD Internal Medicine
0200000341Ivaylo Nikolov Dimitrov MD
0200000342Ivan Atanasov Georgiev MD Neurology
0200000343Ivan Atanasov Dafov MD General Practice
0200000344Ivan Atanasov Komitov MD
0200000345Ivan Blagoev Popov MD Clinical Laboratory
0200000346Ivan Blagoev Staev MD
0200001054Ivan Bozhidarov Mitkov MD
0200000347Ivan Bozhikov Dinchev MD Surgery
0200000350Ivan Georgiev Tumbalev MD Internal Medicine
2300004164Ivan Dimitrov Kanelov MD Surgery
0200000352Ivan Dimchev Stoyanov MD Surgery