Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Yambol

Displaying 301-325 of 332 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2900000528Galina Petrova Petrova MD
2900000529Keranka Hristova Nedeva MD Dermato-venerology
2900000537Katya Georgieva Andonova MD
2900000546Rayno Georgiev Georgiev MD Emergency Medicine
2900000552Petya Nikolaeva Nikolova Yordanova MD Ophthalmology
2900000553Svetla Zhekova Zhekova-Redzhepoglu MD Orthopaedics and Traumatology
2900000554Plamen Petrov Maystorov MD
2900000556Plamena Veselinova Gaydarova MD
2900000561Dilyan Ivanov Peev MD Cardiology
2900000564Ekaterina Marianova Imenova MD Ophthalmology
2900000567Yoanna Gospodinova Ivanova MD Cardiology
2900000569Milvana Stoyanova Stoyanova MD Cardiology
2900000570Iliyan Petrov Petrov MD Imaging Diagnostic
2900000571Atanas Metodiev Aksiev MD Cardiology, Cardiology
2900000576Martin Milchev Nachev MD
2900000577Rosi Milenova Mihneva MD
2900000580Sorayya Nader Orfani MD
2900000583Yulia Daskalova MD
2900000584Stiliyan Georgiev Iliev MD
2900000588Krasimir Penev Markov MD
2900000589Zlatina Petrova Kostova MD
2900000590Evgeni Donchev Kumanov MD
2900000591Marlene Dianova Dimitrova MD
2900000593Pavlina Stoyanova Stoyanova MD
2900000594Ivet Zhivkova Tagareva MD