Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Shumen

Displaying 201-225 of 515 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2800000259Ivelina Hristova Ratseva MD Neurology
2800000260Izabela Vladkova Kolarova MD Psychiatry
2800000261Iliana Lazarova Bezus MD
2800000263Iliyan Valev Iliev MD Surgery
2800000264Iliyan Nedev Kazakov MD Neurology
2800000265Iliyanka Krasteva Uzunova MD Respiratory Medicine
2800000266Ilhan Hamdiev Hyusniev MD General and Clinical Pathology
2800000267Irena Georgieva Burgova-Georgieva MD Neurology
2800000271Yoanna Encheva Ilieva-Mircheva MD Internal Medicine, Gastroenterology
2800000272Yovka Boyanova Kostova-Toneva MD
2800000274Yonka Stavros Petrova MD Internal Medicine
2800000276Yordan Ivanov Yordanov MD Internal Medicine, Specialist General Medicine / Deputy Employee
2800000277Yordan Petrov Yordanov MD Anesthesiology and Intensive Care
2800000278Yordan Stefanov Mashev MD Surgery
2800000280Yordanka Gospodinova Marinova MD Community Medicine and Health Management
2800000281Yordanka Petrova Zhekova-Zlateva MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
2800000282Yordanka Stefanova Yordanova MD General Paediatrics, Community Medicine and Health Management
2800000283Yordanka Stoyanova Yordanova MD Clinical Microbiology
2800000286Kalushka Kostadinova Malusheva MD Dermato-venerology
2800000287Kamelia Stefanova Stoyanova MD Surgery, Vascular Surgery
2800000288Kamen Ignatov Gramatikov MD Surgery
2800000289Kapka Pankova Gemedzhieva-Petrova MD Obstetrics and Gynaecology
2800000292Katya Dimitrova Prodanova MD Anesthesiology and Intensive Care
2800000293Katya Petkova Varbanova MD General Paediatrics
2800000294Kayane Agop Aleksieva MD General Practice